Fakta, životopis, fotografieMé životní a politické postoje a názory. Proč jsem vstoupila do ODS, proč jsem přijala kandidaturu.Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravujiČlánky a rozhovory na téma moje práce v SenátuChcete-li mě kontaktovat...Informace k volbám do Senátu 2012
Informace k volbám do Senátu 2012Informace k volbám do Senátu 2012Informace k volbám do Senátu 2012
Daniela Filipiová se představuje

Narozena 9. 8. 1957

VZDĚLÁNÍ

V letech 1972 –1976 studium na Gymnáziu Na Pražačce.

V roce 1982 absolutorium na Fakultě architektury při ČVUT; autorizovaný architekt, člen České komory architektů od roku 2000.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

V letech 1982 – 1990 zaměstnána v Krajském projektovém ústavu Praha v ateliéru C-12 u ing. arch. Vladimíra Fencla jako projektant.

Od roku 1991 podnikání na živnostenský list v oboru konzultace a projektování staveb se zaměřením na bezbariérové stavby a jejich úpravy. Vlastní živnostenský list na překlady.

V letech 1992 – 1996 zaměstnána v ateliéru Genesis jako projektant.

V letech 1998 – 2000 předsedkyní pracovní skupiny za odstraňování bariér při České komoře architektů. V rámci činnosti pracovní skupiny zpracovávala podrobný komentář k vyhlášce 174/1994 Sb., a současně navrhovala její novelizaci a vydávala posudky k realizovaným oceněným stavbám z hlediska bezbariérovosti.

Od roku 2000 senátorka Senátu PČR za Občanskou demokratickou stranu, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (VZSP), od roku 2010 předsedkyně VZSP.

V roce 2009 ministryní zdravotnictví až do pádu vlády vyvolaném hlasování opozicí v PSP ČR v době předsednictví ČR Radě EU.

Věnuje se zejména projektům, které řeší problematiku bezbariérovosti. Pomoc právnickým a fyzickým osobám při odstraňování architektonických bariér.

Působí jako konzultant správné aplikace vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavebního zákona, kterou se stanoví obecné požadavky na užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

V roce 1986 prodělala neúspěšnou neurochirurgickou operaci míchy. Od té doby trvale odkázána na ortopedický vozík. Od roku 1987 v plném invalidním důchodu.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Věnuje se odborné a populárně naučné publikační činnosti v různých periodikách (Můj dům, časopis Můžeš, ...).

Poznatky architekta-vozíčkáře sepsala v knize „Život bez bariér“ vydané v roce 1998 v nakladatelství Grada. Tato kniha řeší problematiku bezbariérovosti i z hlediska psychologického a je určena široké veřejnosti.

Ve spolupráci s MPSV vydala publikaci "Projektujeme bez bariér", která slouží jako podrobná příručka pro projektanty a pracovníky ve stavebnictví. Publikace je zdarma ke stažení.