Fakta, životopis, fotografieMé životní a politické postoje a názory. Proč jsem vstoupila do ODS, proč jsem přijala kandidaturu.Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravujiČlánky a rozhovory na téma moje práce v SenátuChcete-li mě kontaktovat...Informace k volbám do Senátu 2012
Informace k volbám do Senátu 2012Informace k volbám do Senátu 2012Informace k volbám do Senátu 2012


Volební obvod 23

Volební obvod č. 23 zahrnuje dle zákona 247/1995 Sb. území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18.

Části územního členění příslušné obvodu:

Praha 18
Praha 8
Praha-Březiněves
Čakovice
Ďáblice
Praha-Dolní Chabry

Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodý. Jižní část - Karlín a Libeň - se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vznikal jako část Prahy postupně.

Historie

Nejstarší součástí města je katastrální území Libně. Ta byla k Praze připojena již 12. září roku 1901. Nejstarší pražské předměstí Karlín se stal součástí Velké Prahy spolu s Bohnicemi, Trojou a Kobylisy roku 1922. Od roku 1960 jsou součástí obvodu Čimice, od roku 1968 pak Ďáblice a Dolní Chabry a konečně od roku 1974 Březiněves. Hranice obvodu Prahy 8 byly stanoveny v roce 1960 a v roce 1990 se tento obvod stal Městskou částí Praha 8.