Na titulní stranu

Fakta, životopis, fotografie
Mé životní a politické postoje a názory. Proč jsem vstoupila do ODS, proč jsem přijala kandidaturu.
Chcete-li o mně vědět víc, zeptejte se.
Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravuji
Články a rozhovory na téma moje práce v Senátu
Chcete-li mě kontaktovat...Chcete-li se dozvědět něco z mé profesní činnosti a nabídky

Média

Odpovědi na otázky České tiskové kanceláře
15. října 2000

Co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do Senátu?
Není mi lhostejné, co se děje kolem mě. Nemám ráda, když lidé jen sedí a stěžují si. Mělo by být povinností každého zapojit se na jakékoliv úrovni do veřejného života a snažit se uplatnit své znalosti a zkušenosti.

Jaké problematice byste se chtěla v Senátu věnovat?
Jako architekt mám poměrně široký záběr. Ale nejbližší mi je rozvoj měst a vše, co s tím souvisí. Vzhledem k mým životním zkušenostem vím mnohé o potřebách sociální politiky. Ráda bych pomohla i při integraci handicapovaných zpět do společnosti.

Jak byste zhodnotila dosavadní činnost Senátu (konkrétní nedostatky)?
Senát musí hledat výraznější postavení nejen v očích občanů, kteří jej z velké části považují za zbytečný, ale i v politické rovině. Senátoři by se mohli například více soustředit na vyhledávání nosných politických témat do široké politické diskuse. Ale hlavně by měli být ve větším kontaktu s obvody, za které byli zvoleni. Spolupracovat s nimi a naslouchat jejich problémům. Ne nadarmo je politikům vyčítáno, že jsou odtrženi od reality života.

Mělo by se podle Vašeho názoru změnit postavení Senátu v ústavním systému ČR?
Rozhodně ne. Změny, o kterých se hovořilo, například možnost podávání návrhů zákona jednotlivými senátory, by vytvořily situaci, kdy bychom měli dvě duplicitní parlamentní komory. Instituce Senátu by pak byla zcela zbytečná.

Co považujete za nejvážnější problémy Vašeho volebního obvodu?
V prvé řadě je to stav dopravy v pohybu i v klidu. Obvod č. 26 (část Prahy 2 a Praha 3) je prakticky v centru města. S tím úzce souvisí otázka životního prostředí. Mezi největší znečišťovatele ovzduší patří automobily. Návaznost na centrum přináší i problémy s bezpečností občanů.

V Praze 2 jsou vyhlášené lokality, kde dochází denně ke krádežím vozidel.

Dále je zde nedostatek bytů. Praha 2 a 3 nemá možnost stavět domy na „zelené louce“. Určitým řešením je využití půdních vestaveb.

Pak jsou zde zcela specifická místa, jako je například Žižkovský památník nebo Gröbovka, která stále čekají na své využití.

Jakým způsobem vedete svoji volební kampaň? Jaké odhadujete náklady na ni a z jakých zdrojů je budete krýt?
Volební kampaň chci vést decentně a korektně a chci se soustředit na přímý kontakt s voliči. Náklady na kampaň se budou pohybovat v řádu set tisíc a převážně jde o sponzorské dary členů ODS Prahy 2 a 3. Rovněž já přispívám na kampaň z vlastních zdrojů. Přispívá i hlavní kancelář ODS.

Opustíte v případě volebního úspěchu své dosavadní zaměstnání či funkci?
V případě volebního úspěchu bych samozřejmě upřednostnila práci senátora. Má práce se soustředí na pomoc lidem. A v tom chci – na trochu jiné úrovni – pokračovat i jako senátor. Pokud se však na mne někdo v rámci senátorských dní obrátí s prosbou o radu vzhledem k mé specializaci – odstraňování architektonických bariér – ráda mu vyhovím.

Co by o Vás voliči měli vědět?
Má práce byla vždy prací pro lidi a s lidmi. Umím jim naslouchat a snažím se řešit jejich vážné problémy jak nejlépe dovedu. Sama jsem si těžké životní chvíle prožila a vím, co lidé v těchto situacích potřebují. Pochopení, porozumění a podporu.

Neméně důležitý je fakt, že ve volebním obvodu, za který kandiduji, jsem se narodila a celý život zde žiji. Mám to tady ráda, znám zdejší lidi a to, co je trápí, co by chtěli, na čem si zakládají.

 

 Zpět na média

Nahoru
Na titulní stranu