Na titulní stranu

Názory a stanoviska k obecným i aktuálním otázkám
Chcete-li o mně vědět víc, zeptejte se.Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravuji
Články a rozhovory na téma moje práce v Senátu
Chcete-li mě kontaktovat...Chcete-li se dozvědět něco z mé profesní činnosti a nabídky

Média

Okénko senátora v Radničních novinách Prahy 3
Prosinec 2000

Vážení obyvatelé Prahy 3,

dovolte mi vyjádřit vám poděkování za důvěru, kterou jste ve mně vložili tím, že jste mě zvolili svým senátorem ve volebním obvodu č. 26. Ode dne, kdy jsem byla zvolena, dostávám denně celou řadu dopisů. Mezi nimi je mnoho takových, ve kterých mi blahopřejete ke zvolení. Vám všem, kteří mi takto vyjadřují svou podporu, bych ráda poděkovala alespoň touto cestou.

Mnozí z vás se na mě již nyní obracejí s prosbou o konkrétní pomoc. Vzhledem k tomu, že ještě nemám zřízenou kancelář, je pro mě složité si s vámi sjednat schůzku, vyslechnout vás a pokusit se hledat řešení toho, co vás trápí. Je to sice složité, není to však neřešitelné. Máte-li nějakou záležitost, která opravdu nesnese odkladu na leden, tedy do doby, kdy bych již měla vlastní kancelář mít, zavolejte, prosím, na mobilní číslo mé asistentky - 0603 925 733. Asistentka si na vás vezme kontakt a domluvíme se, kdy a kde bychom se mohli sejít a pohovořit si o vašem problému a o tom, jak bych vám mola být eventuelně nápomocna při jeho řešení.

Termín „Senátorských dní“ a číslo telefonní linky do mé kanceláře, která by měla být v Mánesově 3 v Praze 2, se dozvíte včas prostřednictvím těchto novin.

Věřím, že se mezi námi v následujících letech rozvine spolupráce k oboustranné spokojenosti, spolupráce, ze které vzejde mnoho dobrého pro obvod, za který jsem byla zvolena. Nám všem je tato lokalita blízká a budeme se tedy společně snažit, aby se nám zde dobře žilo.

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky a konec roku, se kterým přichází nové tisíciletí, dovolte mi vám popřát milé, příjemné a poklidné prožití vánoc a mnoho zdaru a zdraví v novém roce.

 

 Zpět na média

Nahoru
Na titulní stranu