Názory a stanoviska k obecným i aktuálním otázkám
Chcete-li o mně vědět víc, zeptejte se.Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravuji
Články a rozhovory na téma moje práce v Senátu
Chcete-li mě kontaktovat...Chcete-li se dozvědět něco z mé profesní činnosti a nabídky

Média

Okénko senátora v Radničních novinách Prahy 3
Leden 2001

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás se a mě obracíte s prosbou o pomoc, nebo s přáním pohovořit si a poznat se osobně. Má kancelář však není stále k dispozici, stavební práce stále nejsou dokončeny. Ztěžuje to mou práci, ale zejména možnost se s Vámi sejít. Snažím se Vám ale vyjít vstříc a v naléhavých případech, které nesnesou odkladu, se s Vámi setkávám v provizorních prostorách, v doslova spartánských podmínkách.

Jsem opravdu velmi potěšena tím, že máte ve mne důvěru a své starosti mi svěřujete a prosíte mě o pomoc. Věřím, že se mi podaří alespoň některým z Vás pomoci tím, že Váš problém vyřeším tak, že Vás zaštítím z pozice mého titulu senátora, v lepším případě, že se mi podaří najít řešení Vašeho problému.

Vám, kteří máte možnost mě kontaktovat přes E-mail (a je Vás opravdu dost), sděluji, že máte možnost mě zasílat své dotazy, nebo jen názory na aktuální dění, které velmi ráda čtu a snažím se na ně reagovat, i do Senátu na adresu filipiovad@senat.cz.

Doufám, že v příštím čísle Radničních novin již budu moci uvést, že má senátorská kancelář je v provozu.

Daniela Filipiová

 

 Zpět na média

Nahoru
Na titulní stranu