Média

Časopis Vozíčkář (www.chdh.cz/liga/)

3/99 Povídání o bydlení III. – Ložnice a její parametry pro handicapovaného

V třetím díle Povídání se podíváme do ložnice. Ložnice může být v našem případě dosti specifickým místem v bytě. Důvod je prostý. Lidé, kteří tráví svůj život na vozíku, mají zvýšené nároky na relaxaci (o tom jsme si ostatně povídali minule). Vzhledem k velikosti našich bytů ne vždy máme místo, a přiznejme si, že nám často chybí i finance, na relaxační křeslo. Proto vyhledáváme lůžko, jako místo pro relaxování velmi namáhané páteře. Maximální úlevovou polohou pro páteř je poloha v leže.

Budete-li vybavovat ložnici pro osobu s postižením, je třeba se nejprve zamyslet nad denním režimem handicapovaného. Tento denní režim velmi často vyplývá i z míry postižení. Lidé s menším tělesným postižením využívají lůžko „běžným“ způsobem. K „pouhému“ přespání. Jsou však lidé, kteří jsou tak těžce tělesně postižení, že poloha v sedě je pro ně buď zcela nemožná, nebo velmi namáhavá.

Začněme však postupně. jaké obecné vlastnosti by lůžko mělo mít. Mělo by být vysoké cca 50 cm, jako výška sedáku vozíku. Půdorysný rozměr lůžka by měl být minimálně 90x200 cm.

Základem lůžka je rošt. Ten může být buď pevný, nebo pružný – lamelový. Rošt je nezbytný i vzhledem k nutnosti odvětrání matrace. Odvětrání je nutné z hlediska hygienického, kdy v případě nedostatečné možnosti odvětrání matrace (stává se to zejména tehdy, když máme molitanovou matraci uloženou např. na sololitové desce) se mohou v matraci množit různé mikroorganizmy.

Osoby, které tráví na lůžku větší část dne, by měli mít rošt s polohovacím zařízením. Ideální je, když je polohovací zařízení ovládáno elektricky. Jednak je polohování lůžka – roštu snadnější, jednak může osoba s postižením sama, kdykoliv bez pomoci druhé osoby měnit polohu.

Neméně důležitou částí lůžka je matrace. Při výběru matrace je třeba postupovat velmi pečlivě. Vhodná tvrdost matrace je určena vahou uživatele. Ve specializovaném obchodě, kde rozhodně výběr a nákup matrace doporučuji, protože je velmi důležitá správná volba, vám jistě rádi a na odborné úrovni poradí. Ideální je, když si můžete matraci „vyzkoušet“ přímo na místě. Ale chápu, že ne vždy je toto právě vzhledem k míře postižení možné.

Druhů matrací je velmi mnoho a záleží zcela na vás a vašich finančních možnostech, jaký typ si zvolíte. Jsou matrace pěnové, pružinové, s latexovým jádrem, „tašičkové“ a mnoho dalších.

Na trhu jsou i vodní postele nebo lůžka se vzduchovou matrací. S těmito se můžeme setkat zejména v nemocnicích na specializovaných odděleních popálenin, kdy je u lidí s těžkým poškozením kůže potřeba maximálně ulevit od tlaku na poškozenou pokožku a podkoží. Tato lůžka mají však pro běžného uživatele jednu nevýhodu. Jsou cenově velmi náročná.

Existují i různé antidekubitní podložky do lůžka, kterými můžeme lůžko osoby s postižením podle potřeby dovybavit. Na trhu více druhů výrobků, které mohou, ale nemusí být hrazeny pojišťovnou. Tento ukazatel bude zřejmě při pořizování antidekubitní podložky rozhodující. Bohužel.

Lůžko můžeme doplnit různými důležitými doplňky. Z toho nám vyplývá i správné umístění lůžka v místnosti a dostatek manipulačního místa u lůžka. Co jsou tyto doplňky?

Mohou to být v prvé řadě zvedáky. Těch je na trhu velmi mnoho druhů, a je opět zcela na uživateli, který vyhoví. Podstatné je, abyste počítali s místem pro manipulaci jednak s postiženým – zvedákem, jednak s místem pro vozík. Obecně by se dalo říci, že by alespoň na jedné podélné straně lůžka měl být manipulační prostor ve velikosti kruhu o průměru 150 cm. Samozřejmě, že i zde je rozhodující míra postižení, respektive způsob manipulace s osobou s postižením u lůžka.

V souvislosti se zvedákem a s tvarem lůžka, je zde jeden důležitý aspekt. Jsou zvedáky, které potřebují prostor pro zajetí pod konstrukci lůžka. V tomto případě nemůže postranice lůžka sahat až k zemi.

Dalším doplňkem, který je velmi často více či méně handicapovanými osobami využívaný, je tzv. hrazdička. Ta pomáhá postiženému při pohybu na lůžku, při zvedání se z lůžka apod.

U osob s těžkým tělesným postižením je třeba vybavit lůžko postranicemi. Ty brání pádu z lůžka a následnému zranění. Postranice jsou nastavitelné. Využijeme je zejména pro osoby po mozkových příhodách, spastiky apod.

Praktickým doplňkem u lůžka může být, a to nejen v případě osoby s postižením, servírovací stolek. Tento stolek může sloužit nejen pro příjemné a pohodlné posnídání na lůžku, ale může pomoci i tehdy, kdy jsme z jakéhokoliv důvodu nuceni setrvat na lůžku a chceme si něco přečíst, napsat apod. Čtení v lůžku, kdy držíme knihu nad hlavou je pro naši krční páteř velmi nevhodné, nebo dokonce nebezpečné.

Nakonec o správném umístění lůžka v místnosti. Vhodné a příjemné je místo proti oknu, navíc je-li okno orientováno na východ. Pokud takto lůžko umístíme, zajistíme si i vhodné větrání. Zabráníme tomu, abychom byli v průvanu, který je pro naše namáhané páteře zhoubou. (Ne však čerstvý vzduch!)

Samozřejmě, že ne vždy můžeme postupovat ideálně. V první řadě rozhoduje potřeba manipulačního prostoru u lůžka.

Z toho, co jsem zde uvedla vyplývá, že volba lůžka by rozhodně, a to i v případě „zdravé“ osoby, neměla být unáhlená. Jde o velkou a dlouhodobou investici. A správná poloha ve spánku, nebo jen při odpočinku je velmi důležitá. Potíže s páteří a choroby páteře jsou velmi nepříjemné a jejich léčba je dlouhodobá. Často může dojít i k trvalým změnám na páteři, které jsou již nenapravitelné.

Přeji vám pohodlné spaní a příště se podíváme do kuchyně.

Daniela Filipiová
 

 Zpět na publikační činnost

Nahoru
Na titulní stranu