Média

Noviny Rodinný lékař

ročník VIII, číslo 3, březen 2000
Bydlení lidí s handicapem

Vyřešit bydlení tak, aby vyhovělo nejen našim potřebám, ale i představám, je dosti složitá záležitost. Každý máme jiné představy o místě bydliště, o velikosti bytu. Pro každého z nás je v bytě jiné místo, na které klademe důraz. Neméně podstatné

Jsou mezi námi lidé, kteří jsou navíc při výběru a zařizování bytu omezeni handicapem. Handicap může být různý. Může jím být nemoc nebo její důsledek. Může jím být stáří. Handicap může být tělesný nebo smyslový. Různá může být i míra handicapu. A pokud při hledání vhodného bydlení a jeho vybavení musíme brát v potaz i postižení, nemáme situaci jednoduchou.

Omezeni jsme při výběru lokality, při výběru konkrétního bytu a posléze i při zařizování bytu. Tato omezení můžeme shrnout do jednoho slova. Bariéry. Bariéry jsou jednak psychické, jednak fyzické. Paradoxně je odstraňování fyzických bariér jednodušší, než překonání bariér v myšlení lidí.

Představa o bydlení osob s handicapem je u většiny lidí jednoduchá. Kdesi postavit dům, sestěhovat tam všechny postižené, ať si tam žijí jak chtějí a umějí. Ale v kulturní společnosti by mělo být samozřejmostí, že právě bydlení pro lidi s postižením společnost věnuje mimořádnou péči. Je třeba si uvědomit, že pro handicapovaného je vhodné bydlení ještě důležitější, než pro osobu tak zvaně zdravou. Vhodně zařízený a umístěný byt je často otázkou bytí či nebytí. Velkou měrou se vhodné bezbariérové bydlení odráží na míře samostatnosti postiženého. Vhodné bydlení ve svém důsledku snižuje míru postižení.

Jaké je tedy nejvhodnější bydlení pro lidi s postižením? Odpověď je zřejmá. Je to zcela individuální. Více než kdokoli jiný by měli mít lidé s postižením širokou možnost výběru. Mohou to být „pouze“ jednotlivé přístupné byty v běžné městské zástavbě, mohou to být domy s pečovatelskou službou, mohou to být komplexy, které zajistí zaměstnání, celodenní péči a další potřebné služby.

Jednu z forem bydlení osob s handicapem nabízí projekt nadace Křídla. Nadace Křídla, jejímž mottem je „Ochránit a povznést“, navrhuje ve svém projektu vybudování areálu v katastru obce Líbeznice. V tomto areálu jsou navrženy byty různých kategorií, které jsou řešeny jako řadové rodinné domky se vstupem do předzahrádek a navazujícího parku. Jako součást areálu je navržena jídelna, klub, kavárna a především zázemí zdravotnické, které obyvatelé budou moci využívat 24 hodin denně.

Lidé obývající tento komplex tak budou moci žít zcela nezávisle a v případě potřeby budou mít zajištěnu pomoc a péči. Nadstandardní sociální péči a kulturní zázemí bude zajišťovat nadace pro pomoc handicapovaným, která je k tomuto účelu založena. Bytové jednotky bude možno zakoupit do osobního vlastnictví, nebo pronajmout. Areál je umístěn ve velmi příjemném prostředí. Dopravní spojení s městem umožňuje široké kulturní, ale i pracovní vyžití.

Projekt je v tomto smyslu v republice ojedinělý a výrazně přispěje ke rozšíření možnosti výběru a volby vhodného bydlení pro lidi s postižením.

Daniela Filipiová
 

 Zpět na publikační činnost

Nahoru
Na titulní stranu