Média

 

Kniha Život bez bariér

Nakladatelství Grada Publishing, 1998

Předmluva

Tato publikace se pokusí ozřejmit velmi složitou problematiku bezbariérovosti z hlediska osob s tělesným a smyslovým postižením. Zaměří se zejména na osoby s tělesným handicapem.
Cílovou skupinou čtenářů jsou architekti, projektanti, stavitelé, studenti architektury, stavebních fakult a stavebních průmyslovek, sociální pracovníci, úředníci stavebních úřadů, kteří rozhodují o přidělení stavebního povolení, ale i soukromé osoby, které se buď samy, nebo jim blízký člověk dostali do těžké životní situace a chtějí poradit, jak uzpůsobit prostředí, ve kterém se pohybují, tak, aby vyhovovalo a splňovalo požadavky postiženého.
Vzhledem k širokému spektru lidí, kterým je publikace určena, bylo velmi složité tuto problematiku zpracovat. Profesionálům, projektantům bude „omáčka“ doplňující fakta připadat zbytečná. Přesto jsem se věnovala i psychologickým aspektům daného problému, protože jenom tak jej lze pochopit v celé jeho šíři a správně aplikovat v praxi. I proto byl původně zamýšlený název knihy „Stavíme bez bariér“ nahrazen titulem „Život bez bariér“.

Obsah

Předmluva
1.Úvod
Druhy tělesného postižení – kategorizace
2.Pohybujeme se po městě
2.1 Komunikace – schodiště, rampy, chodníky, přechody
a nástupiště
2.2 Osoba s tělesným postižením a automobil
2.3 Další vybavení a městský mobiliář
3.Vstupy do objektů
3.1 Vstup do objektu
3.2 Rekonstrukce stávajícího vstupu
4.Vstupní prostory veřejných objektů a bytových domů
a jejich vnitřní prostory
4.1 Vstupní prostory veřejných objektů a jejich vnitřní uspořádání
4.1.1 Výtah
4.1.2 Chodba objektu občanské vybavenosti
4.1.3 Přepážka
4.1.4 Další požadavky na vybavení vnitřních prostor
4.1.5 Prodejní pulty, regály
4.1.6 Objekty určené k dočasnému ubytování
4.2 Vstupní prostory bytových domů a vnitřní uspořádání jejich
společných prostor
4.2.1 Zádveří bytového domu
4.2.2 Chodba bytového domu
4.2.3 Společné prostory bytového domu
4.2.4 Rekonstrukce stávajících bariérových vstupů
5. Vstupní prostory bytu – předsíň
5.1 Ovládací prvky
5.2 Dispoziční řešení
5.3 Nábytek - jeho parametry a umístění
5.4 Šatna
5.5 Příklad přestavění vstupních prostor s ohledem na nově vzniklé nároky jednoho z uživatelů
6. Obývací pokoj
6.1 Křeslo
6.2 Police, knihovny a skříně
6.3 Podlahová krytina
7. Ložnice
8. Kuchyně
8.1 Příklad rekonstrukce kuchyně pro osobu s tělesným postižením
9. Pracovní místo
10. Koupelna a toaleta
10.1 Zákonitosti osazení WC mísy
10.2 Umyvadlo
10.3 Sprchový kout
10.4 Koupelna vybavená vanou
11. Slovo na závěr
Seznam použité literatury
Výkladový slovníček základních použitých pojmů
Rejstřík

 

 Zpět na publikační činnost

Nahoru
Na titulní stranu