Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Prostory pro sdružení Rytmus

Návrh rekonstrukce prostor sdružení Rytmus, Hálkova ulice, Praha 2

Výškové rozdíly podlah, bude třeba vzhledem ke klientele sdružení Rytmus srovnat na jednotnou úroveň. Nejvhodnější řešení je srovnání na úroveň vstupu do objektu. Zvýšení podlah se provede tak, že stávající poničená betonová deska se odstraní a bude nahrazena novou nebo takovým podložím, které schválí odborník na hydroizolaci budov, viz posudek výše zmíněné firmy. Dále se pak na toto nové podloží uloží dřevěné trámy, naimpregnované proti vlhkosti a ně se položí prkenná podlaha, rovněž naimpregnovaná vhodným přípravkem. Různá výška trámů – polštářů v podlaze pomůže srovnat výškové rozdíly podlah. Toto řešení podlahy umožní permanentní vysoušení podlahy a základů. Je vhodné toto řešení konzultovat s návrhem hydroizolace prostor.

Vzhledem ke značnému provlhnutí zdí, bude třeba zcela odstranit stávající omítky a dle doporučení firmy BAYOSAN Wachter GmbH & Co. KG zdivo vysušit a podle návrhu této firmy ošetřit, nejlépe sanačními omítkami. Dále budou provedena opatření uvedená ve výše zmíněném posudku. Rekonstrukcí odpadů v objektu se odstraní jedna z příčin provlhnutí zdiva.

Místnost č. 1 – V tomto prostoru bude provedeno dřevěné schodiště, které tak propojí prostory v horním patře.

Místnost č. 2 – Tato místnost bude sloužit jako hlavní prostor – klubovna pro shromažďování klientů.

Místnost č. 3 a 4 – V těchto prostorách je hygienické vybavení. Podlahová krytina by měla být omyvatelná – například keramická dlažba – ale použitý materiál je nutno konzultovat s firmou provádějící sanační práce, aby nedošlo k neprodyšnému “uzavření” podlahy a následnému dalšímu provlhnutí stěn.

Místnost č. 5 – Tato místnost je navržena jako kancelářský prostor pro stálé zaměstnance sdružení. Provést zde bude třeba finální úpravu podlah a je třeba zvážit stav omítek.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu