Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Výstaviště Brno, Rotunda - pavilon A

Bezbariérový přístup a hygienické zařízení

Výtah

Zpřístupnění prostoru rotundy pro účinkující a pro hosty se nabízelo dvojím způsobem. První alternativa nabízela umístit výtah do prostoru místnosti (kde je v současnosti telefonní rozvodna) vedle šaten pro hosty. Toto řešení by však vyžadovalo jednak přeložení ústředny, jednak by bylo velmi složité při technickém řešení projektu rekonstrukce. V tomto případě by se musel vybourat nosný pilíř hlavní konstrukce rotundy, což by z hlediska statického bylo na pokraji řešitelnosti.

Toto řešení by mělo jednu výhodu, kterou by byla plynulost pohybu návštěvníka – vozíčkáře po objektu. Vozíčkář by mohl do prostoru sálu vcházet přímo z foyer. Tato jediná výhoda však nepřevažuje nad nevýhodami a komplikovaností uvedeného řešení, nehledě i na finanční náročnost této alternativy řešení.

Projektantka se přiklonila k druhé variantě, umístit výtah do prostoru stávající šatny pro účinkující. Prostor šatny se tím sice zmenší, ale jiná alternativa řešení, která by byla technicky a provozně schůdná není.

Výtahová kabina je navržena o rozměrech 900/1400 mm. Projektantka navrhuje zvolit výtah firmy ITS Praha s.r.o., který není hydraulický, kabina se pohybuje pomocí “šroubovice”. Vzhledem ke zdvihu (cca 2,1 m) by výhody hydraulického výtahu nebyly využity, navíc by se jednalo o výrazně dražší zařízení. Z hlediska stavebního postačí pro instalaci kabiny výtahu šachta o minimálních rozměrech 1500/1500 mm.

Ve výklenku, kde jsou v současnosti umístěna dvě umývadla sloužící šatně účinkujících je navrženo umístit bezbariérové WC (viz dále a výkresy č. 2 a 3). Umývadla jsou přesunuta a osazena na nově vzniklé příčce mezi místnostmi 2 a 3 (viz výkresy č. 1 a 2).

Hygienické zařízení

Součástí řešení bezbariérového vstupu pro osoby s handicapem je navržené bezbariérové hygienické zařízení.

Vzhledem k nedostatku místa v chodbě vedoucí k navrženému výtahu jsou dveře na bezbariérové WC navrženy posuvné. Světlá šířka dveřního otvoru musí být minimálně 800 mm.

Na výkrese č. 3 je podrobně rozkresleno umístění jednotlivých zařizovacích předmětů. Toto rozvržení je nutné zcela přesně dodržet.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu