Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Návrh úpravy bytu

Puškinovo náměstí, Praha 6

Úprava koupelny: Rozšířením stávajícího WC, tedy posunutím příčky směrem do předsíně se rozšíří prostor WC na šíři 150 cm, tedy na celkovou půdorysnou plochu cca 3m2. Příčka bude provedena ze sádrokartonových desek tl. cca 5 cm. Dveřní křídlo je navrženo 80 cm široké a je skládací. Vzhledem k tomu, aby nedošlo k prověšení stávajícího stropu, doporučuje projektant v místě kde bude odstraněna stávající příčka provést překlad široký 10 cm a vysoký cca 15 cm. Vzniklý prostor je využit jako koupelna se sprchovým koutem a WC. Sprchový kout se provede tak, že se vyspáduje celá podlahová plocha (spád cca 2%) do odpadu umístěného vpravo od vstupu, tedy v místě sprchy. Odpad se uloží do podlahy a bude napojen na stávající odpad WC ve stropě. Velkou pozornost je třeba věnovat položení hydroizolace. Asfaltové pásy (např. IPA 400 H) se položí ve dvou navzájem příčných vrstvách a zataví se. Dále je nezbytné, aby byla izolace vytažena na stěnu minimálně do výše 15 cm nad konečnou úroveň podlahy. Izolace se opatří 3x penetračním nátěrem. Rovněž je třeba věnovat mimořádnou péči uložení izolace v místech odpadu.

Proti dveřím je na zdi umístěno umývadlo. Je třeba nově položit dlažbu s protiskluzným povrchem po celé ploše vzniklé koupelny (cca 3m2). Rovněž bude třeba provést vyšší obklad stěn, a to do výše 2,1 m.

Přesné místo připojení odpadu sprchy je možno zhodnotit po odkrytí stávající podlahy.

Ve sprše se umístí na zeď proti vstupu sklopné sedátko, jehož horní hrana je ve výši 50 cm. Po stranách sedátka, osově vzdálené 60 cm se umístí jednak sklopné madlo, jednak pevné madlo, obě ve výši 78 cm nad podlahou.

Osvětlovací tělesa musí být použita taková, která jsou vyrobena s ohledem na vlhké, respektive mokré prostředí.

Úprava kuchyňského koutu, součásti pokoje č. 1: Kuchyňský kout se zřídí v místě dnešní koupelny. Vybourá se stávající příčka oddělující koupelnu od předsíně. Dojde tak k propojení pokoje č. 1 (22,45 m2) a vzniklého kuchyňského koutu (7,2 m2). Tím, že se odstraní dveře mezi stávající předsíní (vzniklým kuchyňským koutem) a pokojem č. 1 vznikne jeden prostor, jehož součástí je kuchyňský kout.

Nově vzniklý prostor předsíně (2,25m2) je oddělen od pokoje č. 1 skříňovou stěnou, která je vybudována až do stropu a tvoří tak předěl mezi předsíní a pokojem č. 1, respektive kuchyňským koutem. Součástí této skříňové stěny–příčky jsou skládací dveře, které tak fyzicky oddělují předsíň a pokoj č. 1. Z předsíně se vstupuje do koupelny s WC. Podrobnosti viz výkres č. 3 a 4.

Do nově vzniklého výklenku bývalé koupelny se osadí kuchyňská linka. Dřez se umístí do místa kde je v současné době umývadlo. Nedojde tak k velkým instalatérským úpravám. Dřez doporučuji osadit sloupkovou pákovou baterií. Plynový sporák se umístí tak, jak je znázorněno na výkresu. Lze provést odkouření pomocí digestoře do světlíku. Celá kuchyňská linka je provedena tak, že je zde pouze pracovní plocha (vzhledem k nutnosti podjetí pod pracovní plochu s ortopedickým vozíkem). Úložné prostory jsou pouze v horních skříňkách, které jsou umístěny tak, že jejich dolní hrana je cca 35 cm nad pracovní plochou linky (ta je ve výši 75 cm).

Na podlaze kuchyňského koutu je navržena dlažba.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu