Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Sborový dům a modlitebna v Karlových Varech

Studie rekonstrukce sborového domu a dostavby modlitebny

Zadání: stávající čtyřpodlažní objekt se zrekonstruoval pro účely sborového domu, s možností poskytnutí krátkodobého azylového ubytování, ubytování faráře a zřízení potřebných administrativních prostor. Prostor dvora, který je na severní straně ohraničen přírodním útvarem – skálou byl v návrhu využit jako prostor modlitebny. Skála byla zakomponována do interiéru v hlavní pohledové ose. Osvětlení prostoru bylo projektováno prosklenými příhradovými nosníky, které tvořily nosnou část střechy.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu