Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Rekonstrukce koupelny a návrh druhé koupelny

Příbram VIII, Brodská ulice

Úprava stávající koupelny

Stávající koupelna s rohovou vanou zcela nevyhovuje potřebám nájemnice bytu pí. Horňátové vzhledem k tomu, že je trvale odkázána na ortopedický vozík.

Stávající WC bytu je pro vozíčkáře nepřístupné, a proto je ve stávající koupelně navrženo i umístění druhého WC. WC mísa se osadí na přizdívku (viz výkres), která je vyzděna do výše 90 cm nad podlahou. WC mísa je konzolová a je osazena tak, že její horní hrana včetně sedátka je ve výši 50 cm nad podlahou. Po obou stranách mísy jsou osazena madla. Na zdi je pevné madlo, které v horizontálním směru přesahuje přes WC mísu o cca 20 – 30 cm. Po pravé straně WC mísy je sklopné madlo, které délkou nepřesahuje půdorysnou délku WC mísy. Madlo jsou od sebe osově vzdálena 60 cm a jsou ve výši cca 78 cm nad podlahou.Po pravé straně WC mísy je umístěna páková sprchovací baterie, která umožňuje využití WC jako bidetu. Kohout pro umístění pračky vyplývá z výkresu. Splachovadlo WC bude umístěno před WC mísou – viz výkres ve výši cca 80 cm nad podlahou. Použit bude systém Geberit.

Rohová vana je nahrazena sprchovým koutem, který se umístí do části, o kterou se navrhovaná koupelna rozšiřuje. Sprchový kout musí být vyřešen pouhým vyspádováním podlahy (1 – 2 %), vzhledem k možnosti zajetí do prostoru sprchy na ortopedickém vozíku. Ve sprše budou dle potřeby a přání klientky osazena madla a sprchový kout bude vybaven vhodnou sprchovací židlí. Ve sprše je navržena páková baterie.

Vzhledem k tomu, že sprchový kout není navržen jako vanička, je třeba vybourat stávající dlažbu v koupelně a po celé ploše koupelny položit 2x hydroizolaci (IPA) opatřenou třemi vrstvami penetračního nátěru. Hydroizolace musí být provedena tak, že je vytažena minimálně 15 cm nad konečnou úroveň podlahy. Prostor sprchy a zbývající části koupelny bude oddělen dilatační lištou.

Výška obkladu stěn je pod strop.

Jako dodavatel madel je doporučena firma Fénix, Údolní 1297, 390 02 Tábor, tel/fax: 0361/254333.

Na podlaze musí být protiskluzná dlažba, například z Chlumčanských keramických závodů ze série Taurus.

V koutě, který v předsíni rozšířením stávající koupelny vznikl, je navržena vestavěná skříň.

Návrh výstavby nové koupelny

Druhá koupelna je navržena v místě stávající šatny. Dveře do nově navržené koupelny se rozšíří na světlou šíři 80 cm a jsou otvíravé ven. Prostor šatny – koupelny je rozšířen na hloubu 190 cm směrem do ložnice. V koupelně je navržena vana. Ta je od zdi odsazena 10 cm. Na podélné straně – přizdívce je umístěna stojánková páková baterie. Odvětrání koupelny je zajištěno elektrickou ventilací, která je vyvedena přes ložnici na fasádu budovy. V ložnici je odtah ventilace zaplášťován např. sádrokartonovými deskami.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu