Na titulní stranu


Několik ukázek z mých projekčních prací
Zpět na MédiaDaniela Filipiová - Váš kandidát do Senátu

Média a rozhovory

Příspěvek v katalogu rodinných domů Komplet, ročník 2001

BYDLENÍ LIDÍ S HANDICAPEM

Vyřešit bydlení, aby vyhovovalo jak našim potřebám, tak i možnostem - to vůbec není prostá a snadná záležitost. Každý zpravidla můžeme mít rozdílné představy o místě a prostředí bydliště, o formě rodinného bydlení, domu či bytu a o jeho prostornosti i uspořádání - a jiný může být faktor, na který kdo klade zvláštní důraz. Neméně je ovšem podstatné hledisko estetické. A tak se dá jen s malou nadsázkou říci: co člověk, to jiný názor a jiný nárok.

Jsou přitom mezi námi ti, kteří při volbě bydlení, výběru a zařizování jsou nevolky omezeni určitým handicapem.Ten ovšem může být různorodý. Handicap může být důsledkem onemocnění, úrazu, nebo může být spjat s útlým dětským věkem anebo pokročilým stářím Může být tělesný anebo smyslový. Rovněž míra i forma omezení hrají nemalou roli. Pokud tedy při hledání vhodného bydlení a tomu odpovídajícího vybavení musíme brát v potaz i postižení, věru nemáme situaci právě jednoduchou...

Omezeni jsme už při výběru lokality, při výběru konkrétního způsobu bydlení a posléze při zařizování bytu. Tato omezení můžeme shrnout do jednoho slova: bariéry. Přitom jde o bariéry jednak psychické, jednak fyzické. Paradoxně je odstraňování bariér fyzického charakteru jednodušší, než překonávání bariér v lidském myšlení.

Představa o bydlení osob s handicapem je začasté rádoby jednoduchá. Kdesi prostě postavit dům, do něho sestěhovat všechny postižené a ti si tam mohou přebývat jak chtějí a umějí. V ohleduplné, kulturní společnosti by ovšem mělo být samozřejmostí pro lidi s postižením řešit bydlení s opravdu mimořádnou péčí. A mít přitom na mysli, že pro handicapovaného je vhodné bydlení ještě mnohem důležitější, než pro člověka tak zvaně zdravého - často až otázkou bytí či nebytí. Vhodné bezbariérové bydlení naopak zvyšuje míru samostatnosti postiženého.V jistém smyslu míru jeho postižení snižuje.

Jaké je tedy nejvhodnější bydlení pro lidi s postižením? Odpověď je zřejmá. Je to zcela individuální. Více než kdokoli jiný by měli mít lidé s postižením širokou možnost výběru. Mohou to být nejen dobře projektované rodinné domy, ale také "pouze" jednotlivé lépe přístupné byty v běžné městské zástavbě, anebo domy s pečovatelskou službou - a mohly by to být i komplexy, umožňující zajistit handicapovaným zaměstnání, celodenní péči a další potřebné služby. Všechny formy bydlení však spojuje jedna zásadní věc. Jde zejména o přístupnost hygienického zařízení bytu (rodinného domu) a kuchyně, které je upraveno podle zcela individuálních potřeb. U ostatních prostor musíme počítat s manipulací osoby na ortopedickém vozíku. Jako pomůcka nám zde poslouží kruh o průměru 150 centimetrů, který nakreslíme do půdorysu místnosti, kterou jsme již zařídili nábytkem.

Ať podle možností pak zvolíme jakoukoliv formu bydlení, projektant by ani v nejmenším neměl opomíjet náležitý ohled ke zcela individuálním potřebám handicapovaného, které ovšem lze zjistit pouze důsledným vyptáváním a zvídavým ověřováním, mnoha konzultacemi nad daným projektem.

 Nahoru
Na titulní stranu